Sofa GALAXY | Sofa da bò thật nhập khẩu chính hãng 100% Italia & Malaysia

Email sofagalaxy.com.vn@gmail.com
Youtube Facebook

HOTLINE: 0907123688 - 1900 0265

SOFA GALAXY

SOFA GALAXY

SOFA GALAXY

SOFA GALAXY

SOFA GALAXY

SOFA GALAXY
SOFA GALAXY

BÀN TRÀ - BÀN ĂN & GHẾ ĂN

Bàn thông minh Ceramic - HT2579

25,800,000 VNĐ

20,640,000 VNĐ

Bàn thông minh Ceramic - HT51002

22,800,000 VNĐ

18,240,000 VNĐ

Ghế ăn - HD81076

2,800,000 VNĐ

2,520,000 VNĐ

Ghế ăn - HD81024

2,500,000 VNĐ

2,250,000 VNĐ

BT8 - 700 - 450

BT8 - 700 - 450

12,800,000 VNĐ

BT9 - 1200 - 600

BT9 - 1200 - 600

13,800,000 VNĐ

BT2 - D800 - 2T

BT2 - D800 - 2T

12,800,000 VNĐ

Bàn trà Ceramic - WHC90022

4,500,000 VNĐ

4,275,000 VNĐ

BT5 - D760

BT5 - D760

9,800,000 VNĐ

BT6 - 800 - 800

BT6 - 800 - 800

13,800,000 VNĐ

BT1 - D760/D560

BT1 - D760/D560

20,000,000 VNĐ

Bàn trà Ceramic - DHC90022

4,500,000 VNĐ

4,275,000 VNĐ

BT3A - 1200 - 600

BT3A - 1200 - 600

13,800,000 VNĐ

BT - D800K - 3C

BT - D800K - 3C

9,800,000 VNĐ

BT - D600K - CC

BT - D600K - CC

9,800,000 VNĐ

BT3 - 1200 - 600 - 2T

BT3 - 1200 - 600 - 2T

12,800,000 VNĐ

Bàn trà Ceramic - DHC90028

8,500,000 VNĐ

8,075,000 VNĐ

Bàn trà Ceramic - WHC90028

8,500,000 VNĐ

8,075,000 VNĐ

BT10 - 1000 - 600

BT10 - 1000 - 600

9,800,000 VNĐ

BT - V640 - 1280

BT - V640 - 1280

25,000,000 VNĐ

Bàn trà Ceramic - WHE90017

6,800,000 VNĐ

6,460,000 VNĐ

BT4 - 1200 - 650

BT4 - 1200 - 650

20,000,000 VNĐ

Messenger
MAP